Fagforbundet Frøya

Fagforeningas forside arkiv

Tariff 2006

Dette er Fagforbundets samleside for tariffsaker. Her finner du nyheter om forhandlinger, gjeldende avtaler og overenskomster, oversikt over arbeidsgiverorganisasjonene og aktuelle lover og forskrifter.

Verving april 2006

Medlemsutviklingen siste måned viser at Sør-Trøndelag har en økning på 67 nye medlemmer. Vi har også en økning på 90 medlemmer i år. Vi er det tredje beste fylket i landet når det gjelder verving. Det er kjempebra!!!

Medlemsutvikling pr. 3. april 2006

Hedmark, Akershus og Sør-Trøndelag fylkeskretser har størst økning i medlemstallet siste måned. Fagforbundet har nå 286 019 medlemmer, herav 187 808 yrkesaktive medlemmer. Det er en økning på 808 medlemmer totalt siste måned. Antall yrkesaktive medlemmer økte med 408 siste måned.

Sats mer på hjelpepleierne og omsorgsarbeidere (06.04.2006)

Dersom vi skal klare å rekruttere flere hjelpepleiere og omsorgsarbeidere må det både satses på større stillingsprosenter og kompetanse- og utviklingsmuligheter i yrket. Det sier hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Trondheim kommune, Inger Tyvoll.

Vikar vant over kommunen i retten (Adresseavisen 31.03.2006)

Trondheim kommune er dømt til å gi en kvinnelig vikar, som er medlem i Fagforbundet, fast ansettelse og betale henne en erstatning på 17.000 kroner.

Ny gruppeforsikring fra 1. august 2006

Forsikringsordning for alle medlemmer av Fagforbundet fra 1.8.2006.

Medlemsutvikling pr. 1. mars 2006

Sør-Trøndelag og Akershus fylkeskretser har størst økning i medlemstallet siste måned. Fagforbundet har nå 285 683 medlemmer, herav 187 499 yrkesaktive medlemmer. Det er en økning på 451 medlemmer totalt siste måned. Antall yrkesaktive medlemmer økte med 148 siste måned.

Bestillingsrutiner skoleringsmateriell tillitsvalgte

Som en prøveordning fram til juli 2006 bestilles materiell til tillitsvalgtskoleringen på posten i Fagforbundet sentralt (gjelder fagforeninger/fylker som ikke har fått tilsendt alt materiell direkte fra trykkeriet til eget fylkeskontor). Se vedlegget for mer informasjon samt bestillingsskjemaer.

AFP må stå fast (Pressemelding 16.02.06)

Det var massiv støtte i LOs representantskap for at AFP skulle videreføres. Lavlønn, likelønn og økt kjøpekraft var andre krav. - Jeg er glad for den kraftige vektleggingen av AFP, sier leder i Fagforbundet, Jan Davidsen.

Medlemsutvikling pr. 1. februar 2006

Det foreligger medlemsutvikling per 1. februar 2006.