Fagforbundet Frøya

Fagforeningas forside arkiv

Tariffkonferansen går mot slutten på Røros

Det er fattet mange gode og offensive krav foran vårens hovedtariffoppgjør under tariffkonferansen i Fagforbundet Sør-Trøndelag som nå går mot slutten. Lønn sto ikke framst i køen under tariffkonferansen, det gjorde derimot bestemmelser som i dag er hjemlet i arbeidsmiljloven.

Krav til hovedoppgjøret 2014 vedtas

Delegater fra fagforeninger som representerer ulike tariffområder møtes i disse to dagene og avholder tariffkonferanse som forbredelse til hovedtariffoppgjøret i 2014.

Fagforbundet støtter G4S kampanjen

Fagforbundet Sør-Trøndelag støtter G4S kampanjen. Kampanjen setter søkelyset på sikkerehetselskapet G4S sine bidrag til menneskerettighetsbrudd. Torsdag 24. oktober kl 19.00 arrangeres det møte på Annas kafe på Bakklandet i Trondheim.

Blogger fra Palestina

En av Fagforbundet Sør-Trøndelag Palestina ambassadører Ole Roger Berg reiser imorgen tidlig til Palestina. Han er en del av en delegasjon fra Fagforbundet som drar ned for å besøke de krigsherjede palestinske områdene. Ole Roger Berg vil blogge fra turen, følg reisen han her.

Det store heltidsvalget

Fagforbundet, Sykepleierforbundet, Delta og KS arrangerer sammen tre konfenser i Sør-Trøndelag for å sette fokus på det store heltidsvalget.

Verneombud i Fagforbundet

30 vervneombud og hovedverveombud fra kommuner og virksomheter i Sør-Trøndelag har i to dager vært samlet til samling i regi av Fagforbundet Sør-Trøndelag.

Trepartsamarbeid i Russland

Trepartsamarbeid og den norske modellen kontra samfunnet i Russland skapte undring og lærdom da Fagforbundet Sør-Trøndelag arrangerte en konferanse i Kostroma i Russland siste uka i juni.

Sykehuset feiret 10 år med aksjon sykkelsete

Fagforeningen ved St. Olavs hospital møttes tidlig mandag morgen og gjorde seg klar for en dag hvor 10 år med Fagforbundet skulle feires. Morgenens plan var klar; alle sykler skulle få røde trekk over sykkelsete.

Deltid: Vil ha Trondheimsmodellen

Regjeringen ønsker å komme deltidskulturen i det offentlige til livs, og vil innføre Trondheimsmodellen i hele landet.

Fagdag for elever

Nok en gang inviterte Fagforbundet Sør-Trøndelag elever fra de videregående skolene til en dag med ulike temaer. Elevene fikk høre fra en oppvekst med en alkoholisert mor fra Marius Sjømæling, og de fikk testet ut sine egene fordommer i møte med Norsk Folkehjelps menneskebibliotek.